Almind Kirke

Almind kirke er både den nyeste og ældste af vore kirker.

Kirken er den ældste på egnen. I Kong Valdemars Jordebog fra 1231 omtales hele Koldingegnen som Almind Syssel.
Den ældste kirkebygning har formentlig været af træ, men er i 1200-tallet erstattet af en romansk kirke opført af utilhuggede kampesten og med fladt loft. Kirken var hvid- kalket med et lavt tårn mod vest og et våbenhus mod syd.

I 1765 blev den købt af Rasmus Dreyer i Dons Mølle. Samtlige jordejere i Almind sogn købte den af ham i 1796, og de betalte driften af kirken, indtil den i begyndelsen af 1900-tallet overgik til offentlig eje.

I 1887 besluttede kirkeejerne at nedrive den gamle kirke, og en ny kirkebygning blev rejst efter tegninger af murermester S.L. Gynther, Kolding. Tømrerarbejdet blev udført af tømrermester Jens Peter Sørensen, Dons.

Den nye kirke blev bygget af kløvede kampesten ovenpå den romanske sokkel, tårnet derimod i små røde mursten med et højt kobberspir. Selve kirkerummet blev tækket med skifer.

Klik her, for at se hvad den tidligere præst Eli Th. Nielsen har skevet.

Se billeder fra Almind Kirke

Kirkekontor:
Fælles kirkekontor for Viuf, Almind og Bramdrup.
Kirkely 15, 6000 Kolding
Tlf.: 75 56 94 53

Dagens ord:
Fra Danmarks Radio
og folkekirken.dk

Se det her..