Kirkekontor:
Fælles kirkekontor for Viuf, Almind og Bramdrup.
Kirkely 15, 6000 Kolding
Tlf.: 75 56 94 53

Menighedsråd

De første menighedsråd blev oprettet i 1856, kort efter indførelsen af Grundloven. Siden dengang har rådene skiftet karakter og betydning flere gange. I dag har et menighedsråd både indflydelse på den lokale administration af økonomi, bygninger og personale og på tilrettelæggelse af det åndelige arbejde i sognet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2016.


Da der ved indleveringsfristens udløb den 27 september 2016 kl. 19.00 ikke var indkommet andre end de kandidatlister fra opstillingsmødet den 13 september er følgende personer valgt til nyt menighedsråd for Almind og Viuf Sogne

Bent E. Nielsen
Esther D. Eriksen
Anna Kofod
Inger Melgaard
Alice B. Nielsen
Maria Winther
Lars H. Lange

---------------------------------------------------------------------------------------