Kirkekontor:
Fælles kirkekontor for Viuf, Almind og Bramdrup.
Kirkely 15, 6000 Kolding
Tlf.: 75 56 94 53

Kor og musik

Almind og Viuf kirker har pigekorungdomskor og et voksenkor.
 


Korenes øvetider:

Pigekor: Mandage kl. 17-18
Ungdomskoret er i øjeblikket lagt sammen med pigekoret
Voksenkor: Hver anden mandag kl. 19.00-21.00
Øvning foregår i Sognehuset.

 

Info ang babysalme sang her.