Kirkekontor:
Fælles kirkekontor for Viuf, Almind og Bramdrup.
Kirkely 15, 6000 Kolding
Tlf.: 75 56 94 53

Sognepræst

Hans Otto Tobler

Adresse: Vestergade 27, 6051 Almind
Telefon: 75 56 10 22
E-mail: hot@km.dk

Korlederassistent

Malene W. Pedersen

Telefon: 23 27 76 35
E-mail: malenewp@almindviufkirker.dk
Assistent for korskole, pigekor, ungdomskor og voksenkor.

Graver

Henrik Klitgaard

Telefon: 22463041
Træffes efter aftale

Graver

Gitte Knudsen

Telefon: 21 77 70 72
Træffes efter aftale.
Email: almind.kirke@post.tele.dk / viuf.kirke@mail.dk

Kirkesanger

Bettina Hellemann Munch

Telefon: 40 95 61 09

Kirke- og kulturmedarbejder

Eva Maria Wolf Bhutho

almindviufkkm@gmail.com