Kirkekontor:
Fælles kirkekontor for Viuf, Almind og Bramdrup.
Kirkely 15, 6000 Kolding
Tlf.: 75 56 94 53

Menighedsrådets medlemmer

 

Formand
Bent Ekhardt Nielsen, Hovedvejen 7, 6052 Viuf 
Tlf.: 75561117 / 20871117  Mail: jni@post.tele.dk

Næstformand
Ester Eriksen, Donsvej 11, 6052 Viuf
Tlf.: 75561661 / 51901854  Mail: koederiksen@gmail.com
  
Kasserer & sognehus kontaktperson
Inger Meldgaard Jensen, Toftevej 35, 6051 Almind
Tlf.: 22676058  Mail: ingermeldgaard@stofanet.dk

Kontaktperson
Bent Ekhardt Nielsen, Hovedvejen 7, 6052 Viuf 
Tlf.: 75561117 / 20871117  Mail: jni@post.tele.dk 

Kirkeværge, Viuf 
Lars Lange, Toftvej 2, 6051 Almind
Tlf.: 26139096  Mail: lglange@stofanet.dk  

Kirkeværge, Almind 
Lars Lange, Toftvej 2, 6051 Almind
Tlf.: 26139096  Mail: lglange@stofanet.dk   

Sekretær
Alice Nyhave Nielsen, Egeparken 55, 6051 Almind.
Tlf.: 86436016 / 61677236  Mail: nyhave.nielsen@stofanet.dk
 

Medlem
Anna Kofod, Rødmosevej 20, 6051Almind
Tlf.: 21158133  Mail: anna.kofod@skolekom.dk

Medlem
Marie Winther, Kongsholm 2, 6051 Almind
Tlf.: 75561088 / 25739204  Mail: hsh@hsteenh.dk