Fødselsanmeldelse

Kirkekontoret får automatisk besked fra sygehuset om fødsler, så forældre skal ikke længere udfylde en fødselsanmeldelse. Hvis forældrene ikke er gift, kan de indsende en såkaldt Omsorgs- og ansvarserklæring, som findes på www.personregistrering.dk, eller som man kan få tilsendt fra kirkekontoret. Dermed opnås fælles forældremyndighed.

Ud over begge forældres underskrifter, kræves underskrift fra to vitterlighedsvidner, med mindre forældrene skriver under samtidigt på kirkekontoret.

Erklæringen skal afleveres/indsendes inden 14 dage efter fødslen.

Kirkekontor:
Fælles kirkekontor for Viuf, Almind og Bramdrup.
Kirkely 15, 6000 Kolding
Tlf.: 75 56 94 53

Dagens ord:
Fra Danmarks Radio
og folkekirken.dk

Se det her..