Død og begravelse

Ved dødsfald henvender man sig til den bedemand, som man ønsker at gøre brug af eller direkte til præsten. Der træffes aftale om en samtale og en dato for begravelse eller bisættelse.

Kirkekontoret skal bruge dødsattesten (udstedt af en læge), dåbs- eller navneattest og eventuel vielsesattest. 

Udtagelse af gravsted eller urnegravsted aftales med graveren.